PUTK11

 • KONZOLA TUŠA

  Tehnicke karakteristike

  • Montaža na zid
  • Klasa protoka 9lit/min
  • Tuš ruža 250x250mm sa zglobom
  • Automatski prebacivač
  • Easy Clean STOLZ tuš ručica
  • STOLZ duplo pleteno tuš crevo 150cm
  • Podesivi držač tuša
  • Držač sapuna

  Radni uslovi

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporuceni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80 C
  • Preporucena temperatura vode: 60 C
 • TEHNIČKI CRTEŽ PROIZVODA

  Tehnicke karakteristike

  • Montaža na zid
  • Klasa protoka 9lit/min
  • Tuš ruža 250x250mm sa zglobom
  • Automatski prebacivač
  • Easy Clean STOLZ tuš ručica
  • STOLZ duplo pleteno tuš crevo 150cm
  • Podesivi držač tuša
  • Držač sapuna

  Radni uslovi

  • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
  • Preporuceni radni pritisak: 3 bar
  • Minimalni radni pritisak: 1 bar
  • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80 C
  • Preporucena temperatura vode: 60 C